Pragnę złożyć serdeczne podziękowania  wszystkim, którzy w trudnych chwilach pożegnania mojej mamy, ś.p. Marii Smagacz, okazali wiele serca oraz życzliwości, zwłaszcza osobom uczestniczącym we mszy św. i ceremonii pogrzebowej.

Prezes Koła Pszczelarzy

Mieczysław Smagacz

W podziękowaniu dla tych osób, zostanie odprawiona msza św. w kościele parafialnym w Luszowicach.