Alfons Drozd

Posiadane kwalifikacje:

- Tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz

Wojewódzki Związek Pszczelarzy - egzamin w zakresie podstawowych wiadomości w zakresie pszczelarstwa