Historia pszczelarstwa
na terenie Gminy Skrzyszów

 

Prezes Zarządu Jadwiga Zaucha
V-ce Prezes Zarządu  Janusz Kornaś 
Sekretarz Stanisław Górka 
Skarbnik Tomasz Łabędź   
 Członek Stanisław Barnaś


 
Komisja Rewizyjna
 

Przewodniczący Mieczysław Smagacz
Z-ca Przewodniczącego Grażyna Halastra
Członek Andrzej Lebda
Członek Jerzy Kiwior


 

Delegaci na Walny Zjazd Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie:
 

  • Jadwiga Zaucha - z urzędu jako Prezes
  • Kornaś Janusz
  • Łabędź Tomasz
  • Kiwior Jerzy

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić